தெளிவான கண்ணாடி பாட்டில்களை விட வண்ண கண்ணாடி பாட்டில்களின் நன்மைகள் என்ன?

2022-02-07

தெளிவான கண்ணாடி பாட்டில்களின் பயன்பாட்டை நிற கண்ணாடி பாட்டில்கள் உண்மையில் மாற்ற முடியுமா? இங்கே ஒரு சிறிய அலசல். சந்தையில் பல வகையான கண்ணாடி பாட்டில்கள் உள்ளன, மேலும் ஒவ்வொரு கண்ணாடி பாட்டிலுக்கும் அதன் சொந்த பயன்கள் மற்றும் பண்புகள் உள்ளன, எனவே தெளிவான கண்ணாடி பாட்டில்களை விட வண்ண கண்ணாடி பாட்டில்களின் நன்மைகள் என்ன?

கறை படிந்த கண்ணாடி பாட்டில் என்பது பழுப்பு நிற கண்ணாடி பாட்டில் ஆகும், இது ஒளி அரிப்பிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. பழுப்பு நிறத்தில் இருந்தாலும், கண்ணாடி பாட்டிலில் அதிக பிரகாசம், புதுமையான தோற்றம் மற்றும் அதிக பிரகாசம் உள்ளது. வாடிக்கையாளர் தேவைகளுக்கு ஏற்ப பாட்டிலைத் தனிப்பயனாக்கலாம். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மூலப்பொருள் சோடா சுண்ணாம்பு கண்ணாடி ஆகும், இது கார எதிர்ப்பு, அமில எதிர்ப்பு, அரிப்பு எதிர்ப்பு மற்றும் நல்ல இரசாயன நிலைத்தன்மையின் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது.

பிரகாசமான கண்ணாடி பாட்டிலுக்கும் அதன் நன்மைகள் உள்ளன, பாட்டில் உடல் பிரகாசமானது, குணாதிசயங்களை கற்பனை செய்யலாம், பிரகாசம் நல்லது, உள்ளுணர்வு நல்லது, மேற்பரப்பு மென்மையாகவும் வட்டமாகவும் இருக்கிறது. பாட்டில் வார்த்தைகள், சின்னங்கள், படங்கள், எச்சரிக்கைகள், கோஷங்கள் போன்றவற்றை அச்சிடலாம்.

அது மென்மையாகவும் மென்மையாகவும் இருந்தால், ஆனால் ஷேடிங் சொத்து பழுப்பு நிற பாட்டிலைப் போல நன்றாக இருக்காது. இருப்பினும், வண்ணமயமான பாட்டில்கள் பிரகாசமான கண்ணாடி பாட்டில்களைப் போல உள்ளுணர்வு இல்லை. மூலப்பொருள் சோடா சுண்ணாம்பு கண்ணாடி, மற்றும் சில அதிக போரோசிலிகேட் மற்றும் குறைந்த போரோசிலிகேட் கொண்ட கண்ணாடி பாட்டில்கள். பல வகைகள் மற்றும் பல்வேறு வகையான பாட்டில் வகைகள் உள்ளன, ஆனால் பழுப்பு கண்ணாடி பாட்டிலை போரோசிலிகேட் மூலப்பொருட்கள் மற்றும் சோடியம் கால்சியம் மூலப்பொருட்களைத் தவிர அதிக போரோசிலிகேட் மூலப்பொருட்களால் செய்வது எளிதானது அல்ல.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy